Type to search

CHO THUE LED

BỤC NHẤN NÚT KHỞI CÔNG – KHÁNH THÀNH – QUY NHƠN

BỤC NHẤN NÚT KHỞI CÔNG – KHÁNH THÀNH
#HTP – thiết bị sự kiện chuyên cung cấp, cho thuê bục nhấn nút phục vụ trong các sự kiện: lễ khởi công, động thổ, phục vụ trong các chương trình gameshow, hội thi văn hoá…
Bục nhấn nút của chúng tôi luôn đảm bảo: mới, đẹp, có chuông báo, đèn báo và nút nhấn tiêu chuẩn.
Hình Ảnh Của HTP – MEDIA
Hình Ảnh Của HTP – MEDIA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *